و اسجد و اقترب

در روایات و احادیث آمده است؛ نزدیک‌ترین حالت بنده به خداوند، زمانى است که وی در سجده باشد. در روایات و احادیث آمده است؛ نزدیک‌ترین حالت بنده به خداوند، زمانى است که وی در سجده باشد

2023-01-30
    لغز بالانجليزي
  1. مع وقف التنفيذ
  2. شماره صفحه : 597: حزب : 120: جزء : سي
  3. قال الله تعالى: ( و اسجد و اقترب ) 7
  4. 637
  5. ‎و اسجد و اقترب‎