ط ضمة

ﮟ كاف ضمة نون سكون : كُن / تا ضمة تُ : ﮟ ( إخفاء النون مع تا مع الغنة ) . در آواشناسی ، واکه یا مُصَوّت (حرف صدادار) صدایی در زبان گفتاری است که ویژگی آن به وسیلهٔ وضعیت باز مجرای صوتی شناخته می‌شود که در آن هیچ فشار هوایی در

2023-02-03
    وكل ما نقول هنبطل نثق ف حد بنرجع نتوجع تاني
  1. Classic
  2. ف pط/p
  3. We apologize for the inconvenience
  4. Ii sound like , بِ = Bii
  5. ই’ ধ্বনি যেমন, بِ = বি
  6. صصيص